Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kategorii C z egzaminem - eksternistyczne


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/6305/593027
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł
Cena netto za godzinę 123,33 zł Cena brutto za godzinę 123,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-17 Termin zakończenia usługi 2020-10-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-10
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prawo jazdy kat. C
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie egzaminów Państwowych w WORD uczestnik uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego dla miejsca zameldowania Starostę/Prezydenta. Podstawa prawna to Ustawa o kierujących pojazdami (tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 20 sierpnia 2018r.)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Właściwy do miejsca zameldowania Prezydent miasta/ Starosta Powiatu
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AUTODRIVE Michał Bartczak
Osoba do kontaktu Justyna Gołoś Telefon +48691347477
E-mail justyna.golos@autodrive.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa pozwoli uczestnikowi na zdobycie umiejętności w ramach kategorii C prawa jazdy. Możliwość zapisania się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po zdanym egzaminie będzie uprawniać do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t.


Drukuj do PDF