Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego dla zaawansowanych na poziomie C1 - 38 godzin lekcyjnych - start wrzesień


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/11855/593003
Cena netto 2 660,00 zł Cena brutto 2 660,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 38
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-02 Termin zakończenia usługi 2020-11-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-02
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 9. Kurs języka angielskiego dla zaawansowanych (poziom CAE – C1)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Monika Kujawiak Telefon +48 600 010 189
E-mail monika.kujawiak@progres.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest opanowanie w praktyce umiejętności użycia języka w różnych komunikacyjnych sytuacjach anglojęzycznych na poziomie C1 tj. uzasadniania bądź wyjaśniania swoich opinii i planów, rozumienie znaczenia głównych i szczegółowych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą wszelkich spraw, również nieznanych spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, opisów abstrakcyjnych, wnioskowania miedzy słowami, wyciągania słusznych wniosków z niejednoznacznych wypowiedzi itd. Umiejętność radzenia sobie w wszelkich sytuacjach komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem; umiejętność tworzenia złożonych, rozbudowanych, spójnych wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują; umiejętność opisywania doświadczeń, wydarzeń, marzeń, nadziei i aspiracji i uzasadniania bądź wyjaśniania swoich opinii i planów. Rozumienie dialektów.


Drukuj do PDF