Kategorie usług
 
Menu

Obsługa klienta - radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/50129/592970
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-17 Termin zakończenia usługi 2020-07-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-14
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Osoba do kontaktu Izabela Anna Podbielska Telefon 731788716
E-mail podbielska.risfundacja@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie obsługi klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Szkolenie skierowane jest do pracowników bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialnych za obsługę klienta. Szkolenie będzie trwało 6 godzin. Poziom nabytej wiedzy zostanie zmierzony za pomocą testu przeprowadzonego na początku i na końcu szkolenia. Podniesienie kompetencji pracowników pozwoli na zastosowanie działań i narzędzi mających wpływ na profesjonalną obsługę klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Zwiększenie wiedzy pracowników wpłynie na zwiększenie jakości świadczonej pracy a tym samym na poprawę sytuacji organizacyjnej oraz finansowej pracowników. Pracownicy będą potrafili pokonać najczęściej występujące bariery komunikacyjne oraz zastosować się do oczekiwania klientów.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie obsługi klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Uczestnicy nabędą wiedzę o najwyższych standardach związanych z obsługą klienta. Nauczą się szybkiego reagowania na oczekiwania klienta. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu kompetencji społecznych polegających na odpowiednim zachowaniu w stosunku do różnych klientów oraz odpowiedniej reakcji na sytuacji konfliktowe. Zrozumieją podstawy emocji w konflikcie oraz oczekiwania klientów wobec tego jak powinni się zachować, by rozwiązać konflikt z zachowaniem wzajemnego szacunku. Poznają metody pokonywania barier komunikacyjnych. Poznają czym są perswazja oraz manipulacja oraz jak skutecznie je wykorzystywać w relacji z klientami.
Drukuj do PDF