Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie /kurs na pracownika biurowego z wykorzystaniem technologii komputerowych - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/50129/592965
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-15 Termin zakończenia usługi 2020-07-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-14
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Osoba do kontaktu Joanna Korycińska Telefon 736749420
E-mail korycinska.risfundacja@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie wykonywania zadań biurowych. Szkolenie skierowane jest do pracowników bezpośrednio lub pośrednio związanych z wykonywaniem prac biurowych. Szkolenie będzie trwało 24 godziny. Poziom nabytej wiedzy zostanie zmierzony za pomocą testu przeprowadzonego na początku i na końcu szkolenia. Uczestnicy podniosą kompetencję w zakresie prawidłowego planowania pracy własnej, dobrej organizacji czasu pracy oraz wykorzystywania technologii komputerowej do wykonywania obowiązków zawodowych. Zwiększenie kompetencji w tym zakresie wpłynie na sprawniejsze realizowanie zadań, poprawne przygotowywanie dokumentów oraz wykorzystywanie aplikacji Google w codziennych obowiązkach co bezpośrednio wpłynie na jakość obsługi interesariuszy, poprawę wizerunku firmy i zwiększenie ilości klientów.
Cel edukacyjny
Uczestnik podniesie kompetencje w zakresie wykonywania obowiązków na stanowisku biurowym. Pozna specyfikę pracy na tym stanowisku. Nauczy się technik umożliwiających efektywne wykorzystanie czasu pracy. Zidentyfikuje swoje silne i słabe strony w kontekście zarządzania sobą w czasie. Zapozna się z kluczowymi elementami obsługi klienta oraz nauczy się radzić sobie z trudnym klientem. Zgłębi wiedzę na temat praktycznego wykorzystania technologii komputerowych w pracy biurowej. Nauczy się wykorzystania G-suit w codziennej pracy oraz dowie się jak zabezpieczyć pocztę elektroniczną przed cyberatakami. Pozna zasady sporządzania dokumentacji firmowej i będzie potrafił wykorzystać ta wiedzę w praktyce
Drukuj do PDF