Kategorie usług
 
Menu

Social media skuteczne metody sprzedaży - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/50129/592957
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-15 Termin zakończenia usługi 2020-07-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-10
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Osoba do kontaktu Izabela Anna Podbielska Telefon 731788716
E-mail podbielska.risfundacja@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie marketingu i planowania reklamy podmiotów gospodarczych. Szkolenie jest skierowane pośrednio oraz bezpośrednio do pracowników jak i właścicieli zakładów pracy. Czas przewidziany na przekazanie wiedzy mieści się w 14 godzinach. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy wypełnią test pre, a na koniec test post. Przeprowadzenie testów pozwoli na określenie efektów szkolenia oraz zakresy wiedzy jaką uczestnicy pozyskali. Szkolenie z zakresu Social Media wpłynie na sposób rozpowszechniania informacji o danym podmiocie. Pozwoli przedsiębiorcy stworzyć rozpoznawalną markę na lokalnym rynku oraz podejmować dalsze działania w celu rozwoju przedsiębiorstwa.
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresy Social Media. Czym są portale społecznościowe i jaki potencjał dla przedsiębiorców oraz pracodawców niosą. Uczestnik pozna najważniejsze działania w zakresie najpopularniejszych portali takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter czy Youtube. Pozna zasady ich działania oraz wiedzę jak skutecznie przebiega sprzedaż produktów na popularnych stronach. Zostaną omówione metody rozwoju przedsiębiorstwa oraz jak skutecznie powiększać swoje działania dzięki Social Mediom. Uczestnik będzie wiedział jak zbudować grupę odbiorców dla danego przedsiębiorstwa.
Drukuj do PDF