Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego dla słabo zaawansowanych poziom A2 - 30h - wrzesień


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/11855/592956
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-01 Termin zakończenia usługi 2020-10-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-01
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 2. Kurs języka angielskiego dla słabo zaawansowanych (poziom Pre-Intermediate – A2)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Monika Kujawiak Telefon +48 600 010 189
E-mail monika.kujawiak@progres.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA Uczestnicy będą rozwijali swoje zdolności językowe, zdobędą wiedzę z języka angielskiego na poziomie A2. Po ukończeniu kursu będą potrafili opowiadać o tym co ich interesuje, będą umieli przedstawiać swoje opinie, wypowiadać się na temat planów. Zakres wiedzy będzie głównie obejmował obszary życia codziennego, podróże. UMIEJĘTNOŚCI Uczestnicy zdobędą umiejętność rozumienia prostych tekstów dotyczących konkretnych potrzeb życia codziennego( zarówno w mowie, jak i w piśmie-z naciskiem na komunikację), a także umiejętność porozumienia się podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Uczestnicy będą potrafili pracować zarówno samemu, jak i w grupie, kurs pozwoli słuchaczom na przełamanie barier językowych. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji językowych uczestników, ze szczególnym naciskiem na komunikację. Przygotowanie uczestnika do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w życiu codziennym.


Drukuj do PDF