Kategorie usług
 
Menu

język angielski na poziomie B2/C1 z native speakerami (metoda DIRECT)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/22885/592937
Cena netto 6 250,00 zł Cena brutto 6 250,00 zł
Cena netto za godzinę 125,00 zł Cena brutto za godzinę 125,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-21 Termin zakończenia usługi 2020-12-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-20
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dynamic English Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Andrew Gillin Telefon +48 574 106 104
E-mail office@dynamicenglish.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Naszym celem najważniejszym jest kontynuacja podniesienia wiedzy, umiejętności i kompetencji z języka angielskiego na poziomie B2/C1, ażeby uczestnik posiadał umiejętności płynnego komunikowania się w języku angielskim we wszystkich sytuacjach, zarówno biznesowych, jak i codziennych, czy też towarzyskich. Każdy uczestnik poszerzy swoją wiedzę z zakresu nowego słownictwa i gramatyki, dzięki temu będzie potrafił złożyć gramatycznie poprawnie zdania. Celem kursu jest podniesienie umiejętności językowych do poziomu rozumienia tekstów branżowych, rozpoznawania idiomów, użytych w tekście. Każdy uczestnik będzie potrafił składać złożone zdania w jedną spójną wypowiedź. Celami są: - uporządkowana wiedza i umiejętności z zakresu języka angielskiego w sytuacjach biznesowych i codziennych. Uczestnik będzie znać zasady metody bezpośredniej i będzie potrafić formułować zdania w języku angielskim używając właściwego czasu. Uczestnik będzie rozumieć podstawowe sformułowania zwroty w zakresie języka branżowego. - zdobycie pewności siebie i umiejętności komunikowania się w języku biznesowego. Uczestnik będzie potrafił porozumiewać się w języku angielskim metodą bezpośrednią, tworzyć gramatycznie poprawne zdania i jednocześnie wypowiadać się negocjować warunki współpracy w zakresie swojej dziedziny zawodowej i płynnie porozumiewać się w sytuacjach życia codziennego. Uczestnik będzie znać znaczenie wątków przekazu poradzi sobie w większości sytuacji komunikacyjnych które mogą się zdarzyć w życiu codziennym zawodowym i w podróży; tworzyć złożone spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy które zna opisać sytuacje plany zamierzenia oraz krótko je uzasadnić w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Zakończenie usługi pozwoli na podniesienie kompetencji społecznych uczestników. Uczestnik będzie potrafi nawiązać nowe kontakty zawodowe, negocjować warunki współpracy, wypowiadać się płynnie w zakresie swojej branży zawodowej jak również w życiu prywatnym opowiadać o swoich planach zawodowych marzeniach. Będzie posiadał wiedzę z zakresu słownictwa branżowego, gramatyki funkcjonalnej typów interpunkcji, aspektów kultury języka. - wykorzystywanie wiedzę zdobytą na zajęciach by efektywnie rozwijać się zawodowo i poszerzać zakres współpracy na rynku zagranicznych z inwestorami z zagranicy. Uczestnik poszerzy swoją wiedzę w zakresie języka angielskiego co ułatwi komunikowanie się w języku angielskim z szerszą grupą społeczeństwa co jednocześnie pozwoli poszerzyć kształtowanie własnego rozwoju, rozwoju swojej firmy oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczenia się w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Uczestnik będzie mógł brać udział w szkoleniach branżowych, sympozjach prowadzonych w języku angielskim, co zdecydowanie pozwoli na uzyskanie nowych kontrahentów zagranicznych.


Drukuj do PDF