Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.
Informujemy o możliwości niekwalifikowanych wydatków w związku z brakiem uzupełnienia wymaganych pól.

Kurs PEDAGOGICZNY dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Podmiot nie wypełnił wszystkich wymaganych danych
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/39178/592928
Cena netto 1 440,00 zł Cena brutto 1 440,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-12 Termin zakończenia usługi 2020-09-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-10
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"
Osoba do kontaktu Bogumiła Michalik Telefon 18 442 15 40
E-mail scsznowysacz@poczta.onet.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Celem jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu instruktora praktycznej nauki zawodu jest przekazanie informacji dotyczących specyfiki uczenia się młodzieży i osób dorosłych, metodyki nauczania (w tym występujących pomocy dydaktycznych wpierających proces nauczania, metod oraz technik ewaluacji procesu dydaktycznego).
Drukuj do PDF