Kategorie usług
 
Menu

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/15291/592917
Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 190,00 zł
Cena netto za godzinę 5,89 zł Cena brutto za godzinę 5,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 202
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-01 Termin zakończenia usługi 2021-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-30
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Osoba do kontaktu Karolina Cioch Telefon 412604045
E-mail podyplomowe@wsbip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań służby BHP. Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych będą mogli być zatrudniani na stanowiskach: starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bhp.


Drukuj do PDF