Kategorie usług
 
Menu

Skuteczne zarządzanie zespołem ludzkim z elementami motywacji i rozwoju osobistego- forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/44868/592913
Cena netto 3 888,00 zł Cena brutto 3 888,00 zł
Cena netto za godzinę 162,00 zł Cena brutto za godzinę 162,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-27 Termin zakończenia usługi 2020-07-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-26
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDUNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Sylwia Szyszka Telefon +48 533 370 507
E-mail sylwia.szyszka@eduneo.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu wdrożenie uczestników szkolenia w tematykę zarządzania zespołem, poznanie procesu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym poznanie procesów rozwoju, motywowania i kontroli pracowników. Celem będzie doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz zastosowania w praktyce poznanych zagadnień. Wypracowanie umiejętności doboru i poprawnego implementowania metod, technik i środków wykorzystywanych w procesie zarządzania zespołem ludzkim. Uczestnik szkolenia zostanie zmotywowany i ukierunkowany na rozwój osobisty i wykorzystanie własnego potencjału. Nabędzie umiejętności zarządzania ze szczególnym naciskiem na zarządzanie zespołem. W ramach szkolenia uczestnik będzie mógł rozwinąć umiejętności motywacji i automotywacji oraz zdobędzie i rozwinie kompetencje przywódcze.
Drukuj do PDF