Kategorie usług
 
Menu

Omni Hypnosis Training Center - Hipnoza: od Podstawowej do Zaawansowanej


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/32111/592821
Cena netto 7 070,00 zł Cena brutto 7 070,00 zł
Cena netto za godzinę 101,00 zł Cena brutto za godzinę 101,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 70
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-29 Termin zakończenia usługi 2020-12-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-28
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Barwy Umysłu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Michał Janusz Cieślakowski Telefon +48 606101501
E-mail info@barwyumyslu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Realizacja usługi umożliwia nabycie kompetencji zawodowych, łącząc atrybuty profesjonalnej wiedzy, umiejętności i społecznej postawy hipnoterapeutycznej. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu hipnoterapeuty lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie najaktualniejszej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu hipnozy i hipnoterapii w podejściu Omni Hypnosis Training Center. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę: z możliwości, jakie daje praca z podświadomością; z zakresu przeprowadzenia pełnego procesu hipnoterapeutycznego dopasowanego do klienta i problemu; z zakresu prowadzenia własnej praktyki hipnoterapeutycznej w Polsce i na świecie; - potrafi posługiwać się wieloma zaawansowanymi technikami hipnotycznymi w pracy z klientem, kładąc szczególny nacisk na najnowszą metodykę procesów; potrafi wytworzyć rapport w pracy z klientem; umie samodzielnie poprowadzić całościowy proces hipnoterapeutyczny; posiada podstawowe umiejętności organizacyjne i terapeutyczne, pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą hipnoterapeuty-praktyka; - poszerzył swoje kompetencje społeczne, pozbywając się własnych blokad w podświadomości oraz niechcianych programów i problemów; rozumie potrzebę i ma umiejętność dalszego samokształcenia się i rozwijania; rozumie znaczenie rapportu w pracy hipnoterapeutycznej z klientem; potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z profesjonalnym wykonywaniem zawodu.


Drukuj do PDF