Kategorie usług
 
Menu

Akademia Skutecznego Managera


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/7991/592793
Cena netto 5 600,00 zł Cena brutto 5 600,00 zł
Cena netto za godzinę 350,00 zł Cena brutto za godzinę 350,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-22 Termin zakończenia usługi 2020-08-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-21
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Instytut Zarządzania i Rozwoju Kadr Marek Łukaszewski
Osoba do kontaktu Bartłomiej Sitek Telefon 534 296 518
E-mail bartlomiej.sitek1982@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę na temat stylów kierowania zespołem według Lewin, Lipitt, White, Liker, Bales, Blake, Mouton, Reddin, Hersey, Blanchard oraz dowiaduje się jak dopasować je do swoich współpracowników. Uczy się właściwie określić sytuację, poznawać potrzeby swojego pracownika oraz dobierać odpowiedni styl przywództwa do etapu na jakim znajduje się pracownik. Dzięki wiedzy, którą uczestnik nabywa zarządzanie w zespole jest efektywniejsze, co przekłada się na działania zespołu, a tym samym zwiększa przychody firmy. Uczestnik nabywa wiedzę praktyczną dotyczącą tworzenia skutecznego modelu rekrutacji do swojego zespołu. Dowiaduje się jak znaleźć idealnego pracownika dopasowanego do oczekiwanych kompetencji przypisanych danemu stanowisku oraz przeprowadzić z nim rozmowę kwalifikacyjną według ustalonych zasad. Uczestnik uczy się zastosować skuteczny sposób zarządzania swoim czasem za pomocą metod tj. GTD według Davida Allena, Pomodoro według Francessco Cirillo oraz matrycy Eisenhowera. Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę na temat expose managera oraz jak stworzyć swoje expose składające się z pięciu elementów tj, przedstawienie się, opowiedzenie krótkiej i inspirującej opowieści o sobie, określenia swoich wartości w pracy, swoich zasad, czego nie akceptuje w pracy oraz wsparcia jakie oferuje. Uczestnik nabywa kompetencje społeczne, które wspierają budowanie efektywnego zespołu oraz skuteczne zarządzanie i komunikację w zespole. Nabywa umiejętność samodoskonalenia oraz zarządzania czasem.


Drukuj do PDF