Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Szkolenie Lean Six Sigma Black Belt


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/14320/592774
Cena netto 11 000,00 zł Cena brutto 13 530,00 zł
Cena netto za godzinę 76,39 zł Cena brutto za godzinę 93,96
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 144
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-27 Termin zakończenia usługi 2020-11-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OPEN HORIZON Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Osoba do kontaktu Andrzej Jóźwiak Telefon 697750065
E-mail ajozwiak@openhorizon.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Zastosowanie w praktyce metod i narzędzi usprawniania funkcjonowania przedsiębiorstwa do rozwiązania dwóch rzeczywistych problemów
Cel edukacyjny
Poznanie filozofii Lean Management oraz Six Sigma oraz narzędzi i techni usprawniania procesów biznesowych na poziomie eksperckim Black Belt
Drukuj do PDF