Kategorie usług
 
Menu

SZKOLENIE ONLINE SKUTECZNY MENEDŻER ZESPOŁU


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/5716/592771
Cena netto 900,00 zł Cena brutto 1 107,00 zł
Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-07-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-10
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu HUMAN SKILLS Iwona Firmanty
Osoba do kontaktu Dominika Zając Telefon +48 22 224 21 96
E-mail biuro@humanskills.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Dzięki temu szkoleniu nabędziesz wiedzę: Zasadach budowania autorytetu szefa zespołu. Stylach przywództwa i zasadach dopasowania do sytuacji w firmie/zespole. Metodologii DISC – typologii zachowań mających wpływ na efektywność zespołu. Zarządzaniu przez cele. Zarządzaniu przez delegowanie. Zarządzaniu przez motywowanie. Zarządzaniu problemami. Dzięki temu szkoleniu nabędziesz umiejętności: Doboru własnego stylu zarządzania. Doboru zespołu do celów działu/firmy. Zarządzania zespołem poprzez stosowanie sprawdzonych technik menedżerskich. Delegowania, motywowania i korygowania. Zarządzania przez cele i zadania. Zarządzania sytuacjami problematycznymi. Dzięki temu szkoleniu nabędziesz kompetencje: Rozpoznawaniem sytuacji/zachowań, które budują autorytet lidera i takich, które go osłabiają. Określaniem jasnych celów. Delegowaniem zadań dopasowanych do pracowników. Udzielaniem informacji zwrotnej interwencyjnej i doceniającej.
Drukuj do PDF