Kategorie usług
 
Menu

Intensive Safe Driving I Stopień


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/10848/592766
Cena netto 1 218,70 zł Cena brutto 1 499,00 zł
Cena netto za godzinę 174,10 zł Cena brutto za godzinę 214,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-12 Termin zakończenia usługi 2020-09-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-12
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Autoklub Poznański "Octavius"
Osoba do kontaktu Małgorzata Listos Telefon 668008362
E-mail szkolenia@szkola-auto.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym celem szkolenia jest spadek o 20-25% szkodowości związanej z użytkowaniem samochodów służbowych w firmie, w przeliczeniu na każdego przeszkolonego pracownika w latach 2020-2022. W efekcie tego nastąpi szereg dodatkowych korzyści ekonomicznych, takich jak obniżenie kosztów ubezpieczenia samochodów służbowych, zmniejszenie przestojów w firmie związanych z unieruchomieniem lub naprawą samochodów i absencją pracowników, którzy ulegli wypadkowi.
Cel edukacyjny
Nadrzędnym celem szkolenia jest nabycie i rozwój kompetencji związanych z bezpiecznym użytkowaniem samochodów służbowych. Uczestnicy szkolenia przygotowują się do prawidłowej eksploatacji pojazdów firmowych z uwzględnieniem radzenia sobie w trudnych warunkach drogowych. Przekazywana wiedza dotyczyć będzie rodzajów zagrożeń oraz przeciwdziałania im i modelowych sposobów radzenia sobie z nimi. Jednocześnie szkolenie skoncentrowane jest na wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności oraz na praktycznym treningu kompetencji w oparciu o przekazywaną wiedzę, demonstracje czy pokazy manewrów wykonywanych przez profesjonalistów. Udział w zajęciach pozwala uzmysłowić sobie jak na bezpieczeństwo na drodze wpływają wykonywane przez kierowców odruchowe czy typowe manewry. Program szkolenia pozwala rozwijać kompetencje przydatne w pracy zawodowej, ale też łatwe do zaadaptowania w życiu prywatnym. Przez osiągnięcie zaplanowanych efektów uczenia się uczestnicy będą mogli świadomie zwiększyć swoje bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Drukuj do PDF