Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. D z C; Kierunek Kariera Zawodowa.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/17787/592745
Cena netto 3 510,00 zł Cena brutto 3 510,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 78
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-07 Termin zakończenia usługi 2020-09-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-06
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona - blok programowy D, D1, D+E, D1+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu JAN Garlacz Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego "OMNIBUS"
Osoba do kontaktu Teresa Mrozik Telefon +48 692 440 064
E-mail omnibus.kety@garlacz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa poruszania się pojazdem odpowiednim dla prawa jazdy kat. D. Cel edukacyjny z podziałam na kategorie: Wiedza– kierowca pozna i będzie rozumiał zasady, pojęcia i zależności związane z prowadzeniem autobusu oraz wykonywaniem usług przewozowych, będzie znał przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców Kompetencje społeczne – kierowca będzie poczuwał się do ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, będzie dostosowywał zachowanie do okoliczności związanych z ruchem drogowym, będzie pracował częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach realizacji zadań przewozowych, będzie oceniał wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w transporcie i będzie ponosił odpowiedzialność za ich skutki. Umiejętności – kierowca będzie: prowadził autobus i wykonywał zadania związane z prowadzeniem autobusu i wykonywaniem usług przewozowych w różnych warunkach, planował trasy przejazdu, czytał mapy drogowe, korzystał z tachografu


Drukuj do PDF