Kategorie usług
 
Menu

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kat. D1, D, D1+E, D+E / Kierunek Kariera Zawodowa/ MBON Plus


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/22354/592734
Cena netto 720,00 zł Cena brutto 720,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-31 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-29
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Kurs Kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej kat D1, D, D1+E, D+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon 501 421 996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia uczestnik kursu zostanie przygotowany do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego kat. D1, D, D1+E, D+E - poprzez uporządkowanie wiedzy z zakresu transportu drogowego, budowy i obsługi pojazdu, obsługi tachografów, racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego. Po zakończonym kursie uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Wojewodę Małopolskiego


Drukuj do PDF