Kategorie usług
 
Menu

Skuteczne realizowanie celów oraz strategii rozwoju biznesu w małej firmie usługowej


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/27635/592684
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 225,00 zł Cena brutto za godzinę 225,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-17 Termin zakończenia usługi 2020-11-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-16
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Flow Małgorzata Binias-Wilga
Osoba do kontaktu Małgorzata Binias-Wilga Telefon 503 137 637
E-mail malgorzata@coachingways.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat zarządzania przez cele, umiejętnego stawiania celów i skutecznej ich realizacji, a także przedstawia sposoby na uniknięcie najczęstszych problemów na drodze do realizacji celów. Pozwala również na rozwijanie umiejętności zarządzania swoim życiem i biznesem w oparciu o klarowne i spójne z osobą cele. Uczestnicy nabywają również kompetencji w obszarze tworzenia strategii firmy, która pozwoli na dalszy rozwój biznesu. Dowiadują się w jaki sposób określić swoją grupę docelową, jak zaplanować dotarcie do niej i w jaki sposób zwiększać skuteczność działań sprzedażowych i marketingowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: • w zakresie wiedzy: - zna model SMART - zna macierz Eisenhowera - rozumie znaczenie zarządzania przez cele, ustalania priorytetów, - zna najczęstsze problemy związane z zarządzaniem czasem i potrafi je eliminować, - zna sposoby na budowanie relacji z potencjalnymi Klientami, - wie w jaki sposób sprzedawać swoje usługi. • W zakresie umiejętności: - potrafi zidentyfikować własne priorytety w życiu prywatnym i zawodowym, - potrafi zidentyfikować bariery w efektywności i zastosować poznane sposoby na ich pokonanie, - w działaniach po szkoleniu widać wzrost efektywności osobistej oraz świadomego zarządzania sobą w czasie, - potrafi docierać do wybranej grupy docelowej, - potrafi radzić sobie z obiekcjami i finalizować sprzedaż. • W zakresie kompetencji społecznych: - buduje lepsze jakościowo relacje z innymi ludźmi, dzięki wygospodarowaniu czasu funkcjonuje bez zbędnego napięcia. - jest bardziej efektywny, - skuteczniej sprzedaje swoje usługi, dzięki świadomej i planowej strategii działania, - ma świadomość znaczenia planowania w sprzedaży usług polegających na wspieraniu innych, - ma potrzebę dokształcania się i samokształcenia w zakresie budowania strategii oraz pokrewnych dziedzinach, - jest proaktywny w poszukiwaniu nowych Klientów, - jest bardziej usatysfakcjonowany ze swojego życia prywatnego i zawodowego.


Drukuj do PDF