Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego – poziom B2 ponadśredniozaawansowany- TY-A4/TOEIC+egz -zajęcia od 2020-10-07 (poniedziałki i środy)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/11271/592667
Cena netto 3 110,00 zł Cena brutto 3 110,00 zł
Cena netto za godzinę 31,10 zł Cena brutto za godzinę 31,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-07 Termin zakończenia usługi 2021-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-07
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w formie kursu - język angielski - poziom ponadśredniozaawansowany (B2)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PHU BEST CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH DARIUSZ WIŚNIEWSKI
Osoba do kontaktu Izabela Cybulska Telefon 322177801
E-mail tychy@bestcentrum.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: zdobycie specjalistycznej wiedzy z języka angielskiego na poziomie B2 tj. ponadśredniozaawansowanym umożliwiającym nawiązanie komunikacji z osobami porozumiewającymi się w tym języku w środowisku biznesowym poprzez przyswojenie słownictwa (specjalistycznego) oraz fundamentalnych struktur gramatycznych na poziomie B2 (ponadśredniozaawansowanym). Nabycie oraz rozwój wymienionych struktur gramatyczno-leksykalnych umożliwi uczestnikom rozumienie treści związanych z funkcjonowaniem w otoczeniu pracy oraz nawiązanie komunikacji wykorzystując poznane zwroty oraz stosując odpowiednie reguły gramatyczne na poziomie B2. Umiejętności: uczestnicy będą korzystali z nabytej wiedzy w celu rozumienia oraz przekazywania komunikatów związanych zarówno z życiem codziennym, jak i środowiskiem biznesowym oraz świadomego funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym. Uczestnicy nabędą oraz rozwiną sprawności językowe tj. rozumienia, analizowania oraz wypowiadania się na rozmaite tematy, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej na poziomie B2. Umiejętności te umożliwią uczestnikom radzenie sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się np. w trakcie podróży, tworzenie spójnych wypowiedzi, komentarzy, uwag, rad oraz próśb na tematy, które znają. Kompetencje społeczne: uczestnicy będą posiadali umiejętność komunikowania się w języku obcym zarówno w kraju jak i za granicą. Nabędą zdolność płynnego i spontanicznego wypowiadania się i prowadzenia naturalnej konwersacji z rodzinnymi użytkownikami języka angielskiego. Kurs doprowadzi do rozwoju oraz poszerzenia świadomości umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych oraz przełamywania barier językowych. Dzięki tematom przerabianym w ramach kursu u uczestników nastąpi wzrost świadomości nt. zwyczajów, praktyk oraz norm panujących w wybranych krajach anglojęzycznych, co umożliwi zrozumienie oraz zastosowanie się do norm zarówno w życiu codziennym jak i w kontekście środowiska pracy. Uczestnicy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym.


Drukuj do PDF