Kategorie usług
 
Menu

M_o_R® Foundation - kompleksowe szkolenie akredytowane zakończone egzaminem - forma zdalna (Virtual Classroom)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/11502/592658
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 1 800,00 zł
Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 75,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-07-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-10
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat M_o_R Foundation wydawany jest przez PeopleCert.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Inprogress
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
PeopleCert
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Krzysztof Kliś Telefon +48 123 579 579
E-mail szkolenia@inprogress.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie M_o_R® Foundation wyposaża w kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w oparciu o brytyjski standard M_o_R®. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, podejście do zarządzania ryzykiem, procesy zarządzania, wdrożenie M_o_R® oraz techniki i narzędzia. Szkolenie jest akredytowane, co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R® Foundation. Uczestnik, po ukończeniu szkolenia, zdobędzie szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Uczestnik: - zna definicje i pojęcia z zakresu zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R, - zna koncepcję metodyki M_o_R, - posiada wiedzę na temat pryncypiów zarządzania ryzykiem w perspektywach stategicznej, operacyjnej, programów i projektów, - potrafi zastosować techniki zarządzania ryzykiem w swojej codziennej pracy, - zna dokumentację związaną z podejściem do zarządzania ryzykiem, - umiejętnie stosuje pryncypia i potrafi zaproponować działania usprawniające wdrażanie tychże pryncypiów, - potrafi wyjaśnić proces zarządzania ryzykiem i zastosować go w praktyce, - zna zagadnienia z zakresu ról i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem, - posiada umiejętności wdrożenia zarządzania ryzykiem, - zna różne perspektywy i specjalne aspekty zarządzania ryzykiem. Egzamin M_o_R Foundation sprawdza wiedzę uczestników z zakresu najpopularniejszej metodyki zarządzania ryzykiem - M_o_R. Zdobyty certyfikat jest potwierdzeniem, że uczestnik: - zna definicje i pojęcia z zakresu zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R, - zna koncepcję metodyki M_o_R, - posiada wiedzę na temat pryncypiów zarządzania ryzykiem w perspektywach stategicznej, operacyjnej, programów i projektów, - potrafi zastosować techniki zarządzania ryzykiem w swojej codziennej pracy, - zna dokumentację związaną z podejściem do zarządzania ryzykiem, - umiejętnie stosuje pryncypia i potrafi zaproponować działania usprawniające wdrażanie tychże pryncypiów, - potrafi wyjaśnić proces zarządzania ryzykiem i zastosować go w praktyce, - zna zagadnienia z zakresu ról i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem, - posiada umiejętności wdrożenia zarządzania ryzykiem, - zna różne perspektywy i specjalne aspekty zarządzania ryzykiem. Uczestnik zdobędzie również umiejętność samokształcenia się, zrozumie istotę realizowania projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz znaczenie znajomości terminologii i zasad metodyki PRINCE2 w pracy zawodowej. Uczestnicy podczas szkolenia nabędą kompetencje społeczne takie jak: wspólne dążenie do celu, umiejętność zaplanowania działania, praca w grupie, skuteczne porozumiewanie się, osiąganie sukcesów dla przedsiębiorstwa w przypadku prowadzenia projektu.
Drukuj do PDF