Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. B rozszerzony od 28.07.2020 dla uczestników projektu Kierunek Kariera w OSK JANTAR Kraków


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/19788/592586
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-28 Termin zakończenia usługi 2020-11-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-24
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Kursy kategorii B, A, A2, A1, AM
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
nie
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
nie
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
nie
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Po zakończonym kursie uczestnik projektu podchodzi do egzaminów państwowych na prawo jazdy, po zdaniu których uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przed Prezydenta Miasta lub Starostę Powiatowego - na podstawie Ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U.2011 nr 30 poz 151
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Prezydent Miasta, Starosta Powiatowy - urząd zgodny z adresem zamieszkania
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu JANTAR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DOMINIKA KRAWIEC
Osoba do kontaktu Dominika Krawiec Telefon 723-109-104
E-mail szkola@osk-jantar.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się pojazdem samochodowym w ruchu drogowym oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z teorii i jazdy. Nabycie umiejętności: technicznych w celu płynnego i bezpiecznego posługiwania się pojazdem; zastosowania poznanych przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych; dopasowania prawidłowej techniki jazdy do warunków pogodowych; właściwego i kulturalnego zachowania się wobec innych użytkowników ruchu oraz prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia; udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; radzenia sobie ze stresem wywołanym niespodziewanymi sytuacjami; obsługi kontrolno-pomiarowych pojazdu (płyny, światła, ciśnienie powietrza w oponach).


Drukuj do PDF