Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. C,C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/13149/592508
Cena netto 7 900,00 zł Cena brutto 7 900,00 zł
Cena netto za godzinę 38,54 zł Cena brutto za godzinę 38,54
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 205
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-29 Termin zakończenia usługi 2020-09-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-28
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny kurs prawa jazdy kat. C
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Po ukończeniu szkolenia w zakresie prawa jazdy kat.C,C+E oraz kursu kwalifikacyjnego kandydat jest przygotowany do zdawania egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz napisania testu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Wojewodę.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Kształcenia I Doskonalenia Zawodowego Kierowców "Kaskader" s.c.
Osoba do kontaktu Mirosław Pietrzyk Telefon
E-mail biuro@kaskader.info.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs Prawa Jazdy kat C,CE umożliwia zdobycie kwalifikacji uczestnika do samodzielnego prowadzenia pojazdu ciężarowego oraz zestawu ciężarowego z przyczepą .Potwierdza uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, samochodem ciężarowym z przyczepą. Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej umożliwia zdobycie kwalifikacji uczestnika do pracy w zawodzie kierowcy. Kwalifikacja może obejmować przewóz rzeczy (towarów) - przy posiadaniu prawa jazdy kat. C lub osób -w przypadku posiadania kat.D Po ukończeniu kursu Uczestnik bezpiecznie porusza się na drodze, zna przepisy ruchu drogowego, przepisy regulujące przewóz towarów, zasady udzielania pierwszej pomocy. -umie prowadzić pojazd samochodowy powyżej 3,5t, łącznie z przyczepą, obsługiwać mechanizmy pojazdu, poruszać się po drogach, oceniać sytuacje awaryjne, załadować pojazd zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, efektywnie wykorzystywać wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego -posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicznych.


Drukuj do PDF