Kategorie usług
 
Menu

Język angielski - poziom zaawansowany


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/12918/592467
Cena netto 7 475,00 zł Cena brutto 7 475,00 zł
Cena netto za godzinę 115,00 zł Cena brutto za godzinę 115,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-04 Termin zakończenia usługi 2021-03-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-03
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Aleksandra Szpankowska Telefon 501493940
E-mail aleksandra.szpankowska@ap.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem jest nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - umie porozumiewać się w języku angielskim w rutynowych sytuacjach, potrafi stosować potoczne wyrażenia i wypowiedzi dotyczące życia codziennego - zna zagadnienia, dzięki którym jest w stanie tworzyć zdania, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego dotyczącego życia codziennego - rozumie znaczenie samokształcenia, odpowiedzialnie uczestniczy w życiu zawodowym, społecznym oraz jest świadomy o różnicach pomiędzy kulturą polską a anglosaską.


Drukuj do PDF