Kategorie usług
 
Menu

SUKCESJA W ASPEKCIE PRAWNYM I FINANSOWYM


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/19039/592451
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 357,14 zł Cena brutto za godzinę 357,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-08 Termin zakończenia usługi 2020-08-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-08
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu "Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anika Majchrzak Telefon 577997881
E-mail bur@instytutbs.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu konsekwencji dla firmy (i rodziny) w sytuacji śmierci właściciela i braku planowania dziedziczenia majątku firmy. Uczestnicy dowiedzą się czym jest planowanie spadkowe, sukcesja majątkowa w rodzinie i w firmie. Celem spotkania jest uświadomienie słuchaczom wagi problemów, które dotykają naszych bliskich i skali kłopotów dotyczących firm, w których nie ma planu sukcesji, jak również wskazanie zagrożeń i możliwości zapobiegania im na gruncie rozwiązań prawnych i finansowych. Szkolenie służy zmotywowaniu uczestników do rozpoczęcia działań w zakresie uregulowania spraw dziedziczenia i przekazania majątku w sposób zaplanowany i kontrolowany. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia sukcesji i problematyki spadkowej, prawo spadkowe, sukcesja w podmiotach gospodarczych - zagrożenia, zabezpieczenia prawne i finansowe na wypadek śmierci osób kluczowych w firmie, prezentacja korzyści wynikających z planowania sukcesji. Temat zostanie omówiony także pod kątem zabezpieczeń finansowych potencjalnych spłat (spadkobierców, wychodzącego wspólnika). Uczestnik wzmocni zdolności komunikacji interpersonalnej poprzez uczestnictwo w dyskusji podczas trwania szkolenia. Rozwinie zdolność planowania i motywację własną do uregulowania spraw majątkowych w kontekście dziedziczenia.


Drukuj do PDF