Kategorie usług
 
Menu

Zaawansowane techniki zarządzania rozwojem organizacji i motywacją zespołu


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/30523/592449
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 6 150,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 246,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-13 Termin zakończenia usługi 2020-08-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-12
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OZGA CONSULTING COMPANY Marta Ozga
Osoba do kontaktu Marta Ozga Telefon +48501161301
E-mail marta.ozga@ozgaconsulting.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym dla uczestników szkolenia jest osiągnięcie i przekroczenie założeń związanych z rozwojem osobistym każdego indywidualnego pracownika, każdego zespołu w aspekcie realizowania celów zespołowych i wzrostu jakości funkcjonowania całej organizacji w obszarach: a) Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna b) Identyfikacja naturalnych zasobów pracowników i adekwatna implementacja c) Tworzenie efektywnych struktur i zespołów w oparciu o indywidualne i zróżnicowane zasoby ludzkie d) Wzrost efektywności, satysfakcji i spełnienia na wszystkich szczeblach pracowniczych organizacji e) Podwyższenie wartości marki organizacji, jako dobrego pracodawcy f) Wzrost sprawczości własnej w realizacji celów organizacji i prywatnych Główne założenia do celu biznesowego 1. Zaplanowanie ROAD MAP – ścieżki działań zmierzającej do podwyższenia jakości funkcjonowania pracowników w organizacji i samej organizacji. 2. ROAD MAP ma stanowić zbiór działań w konkretnych obszarach, za których wdrożenie odpowiedzialny jest uczestnik szkolenia, jako lider i inspirator. 3. Konstrukcja szkolenia powoduje, że uczestnik krok po kroku, poznaje i nabywa umiejętności, które umożliwiają mu osiągnięcie celu i wdrożenie ROAD MAP. 4. ROAD MAP powstaje w oparciu o cechy osobowości, powołanie i misję i poprzez osobiste zaangażowanie uczestnika ma prowadzić do uspójnienia celów i zbudowania jedności w działaniach zespołów i organizacji. 5. Wszystkie niezbędne aktywności oraz działania do wdrożenia będą przygotowywane przez uczestnika w trakcie trwania szkolenia, a finalna wersja ROAD MAP będzie gotowa na ostatnie zajęcia wraz z uwzględnieniem expose do zespołów.
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu zbudować wiedzę z zakresu zarządzania rozwojem organizacji i motywacją zespołu. Uczestnicy otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oddziaływania systemów identyfikacji osobowości MBTi/Discovery, a także zasady funkcjonowania i wpływu tzw. wewnętrznego krytyka, model zarządzania zespołami i podstawy zdrowia organizacji według Patrick’a Lencioniego, a także system odkrywania i identyfikacji talentów, pasji, życiowej roli i misji jako najsilniejszych driverów w działaniu w życiu prywatnym i zawodowym, 12 kluczowych kompetencji psychicznych w obszarze rezyliencji według dr Rick’a Hansona, model integracji osobowości metodą Voice Dialogue H.S. Stone i Internal Family System. Szkolenie opiera się na 4 filarach, które pozwolą nabyć nowe umiejętności w zakresie: 1) identyfikacja typów osobowości według międzynarodowych systemów psychologicznych i sposoby ich implementacji w organizacji, 2) rozwój naturalnych zasobów indywidualnych w oparciu o talenty, misję i życiowe powołanie i zarządzanie satysfakcją oraz szczęściem pracownika w tym modelu, 3) budowanie rezyliencji – umiejętności radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami oraz wykorzystywanie ćwiczeń relaksacyjnych dla siebie i podopiecznych i technik antystresowych w dydaktyce, 4) eliminowanie ograniczeń metodą Voice Dialogue oraz budowanie przekonań budujących spokój i odporność na stres i wykorzystywanie podstawowych technik pracy psychosomatycznej i oddechowej. Dzięki wiedzy i umiejętnościom, uczestnik uzyska nowe kompetencje, pozwalające: budować zespoły oparte na wartościach, naturalnych talentach i głębokim zaangażowaniu osób, zarządzać odpornością i poziomem stresu zespołów w organizacji, budować zespoły w oparciu o wzajemne zrozumienie, dążenie do wspólnych celów oraz transparentnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami i zespołami w szacunku dla różnic indywidualnych i osobowościowych, a także zarządzać rozwojem i karierą swoich podopiecznych w spójnym ekosystemie firmy i pracownika ( w tym: wpływać na optymalne wykorzystanie zasobów własnych, zespołu i organizacji, którą reprezentują oraz jak niwelować ograniczenia, które hamują rozwój indywidualny i zespołowy na wielu poziomach).


Drukuj do PDF