Kategorie usług
 
Menu

General English – indywidualny kurs języka angielskiego poziom B1, cz. I - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/17300/592329
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-09 Termin zakończenia usługi 2020-08-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-10
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDUMED Jerzy Niewiński
Osoba do kontaktu Aleksandra Witkowska Telefon 518-670-427
E-mail biuro@drenglish.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu sprawdzenie i uzupełnienie wiedzy z języka angielskiego na poziomie A2, zgodnie ze skalą biegłości językowej wyróżnionej przez Europejski system kształcenia językowego. Szkolenie skierowane jest dla osób, które wcześniej uczyły się języka angielskiego na poziomie A2. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał kompetencje umożliwiające podstawowe porozumiewanie się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik nabędzie: WIEDZĘ –jak poprawnie komunikować się w języku angielskim na poziomie A2 w sytuacjach codziennych na znane sobie tematy, pozna metody wykorzystywania idiomów, jak poprawnie opisać siebie i swoje pochodzenie, jak stosować zwroty dotyczące życia codziennego; UMIEJĘTNOŚCI – będzie potrafił w prosty sposób opisywać siebie, swoje pochodzenie oraz proste potrzeby życia codziennego, komunikować się w prosty sposób w sytuacjach codziennych na znane tematy, opowiadać o sobie, o innych osobach i miejscach, które zna, w prosty sposób opowiadać o swoich planach oraz minionych wydarzeniach, będzie mógł zrozumieć podstawowe zwroty oraz wyrażenia dotyczące życia codziennego; KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Będzie pewniej komunikować się w języku angielskim z kontrahentami. Będzie posiadać umiejętność uzupełnienia i doskonalenia swojej wiedzy.


Drukuj do PDF