Kategorie usług
 
Menu

DRÓŻKA PIOTR D/C FUR


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/21340/592256
Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł
Cena netto za godzinę 105,00 zł Cena brutto za godzinę 105,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-23 Termin zakończenia usługi 2020-09-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-22
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny KURS PRAWA JAZDY KAT. D (PO KAT. C) - 60 H
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Marta Kaźmierczak Telefon +48 91 4347209
E-mail biuro@odtj-szczecin.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy i umiejetności do wykonywania zawodu kierowcy kat. D


Drukuj do PDF