Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. D po C z egzaminem państwowym i z Kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyśpieszoną kat. D1, D1+E, D, D+E. ROTRANS Nisko i Stalowa Wola


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/42949/592171
Cena netto 4 830,00 zł Cena brutto 4 830,00 zł
Cena netto za godzinę 50,84 zł Cena brutto za godzinę 50,84
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 95
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-24 Termin zakończenia usługi 2020-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-23
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kat. D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Kurs prawa jazdy realizowany na podstawie przepisów Ustawy o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2019 r. Poz. 341 Kurs kwalifikacji wstępnej realizowany jest na podstawie przepisów Ustawy o transporcie drogowym - Dz. U. z 2019 r. Poz. 2140
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewoda Podkarpacki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta Niżański
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Michał Szypura Telefon +48604506684
E-mail kierownik@rotrans.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. D


Drukuj do PDF