Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C1, C1+E, C, C+E z egzaminem państwowym ROTRANS Nisko i Stalowa Wola


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/42949/592167
Cena netto 2 600,00 zł Cena brutto 2 600,00 zł
Cena netto za godzinę 18,57 zł Cena brutto za godzinę 18,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-31
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C1, C1+E, C, C+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Kurs kwalifikacji wstępnej realizowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. Poz. 2140)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewoda Podkarpacki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewoda Podkarpacki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Michał Szypura Telefon +48604506684
E-mail kierownik@rotrans.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy przewożącego rzeczy Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia zespołu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, umiejętność obsługi tachografu cyfrowego, umiejętność wykorzystywania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa (ABS, ASR, ESP). Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze i poza nią poprzez m. in. • Ponoszenie odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, • Dostosowanie zachowania do okoliczności związanych z ruchem drogowym, • Pracę częściowo samodzielnie i podejmowanie współpracy w zorganizowanych warunkach realizacji zadań przewozowych, • Ocenianie wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w transporcie i ponoszenie odpowiedzialność za ich skutki.


Drukuj do PDF