Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy Kat.C,łącznie z Kat.C+E


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/14190/592153
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-20 Termin zakończenia usługi 2020-09-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-13
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs doa osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym PRAWO JAZDY KAT C
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak
Osoba do kontaktu Alina Koch Telefon 603 671 571
E-mail alina.koch@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zdobycie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą. Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. C oraz kat. C+E. Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ciężarówki. Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez m. in. ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie zachowań do okoliczności związanych z ruchem drogowym.


Drukuj do PDF