Kategorie usług
 
Menu

Kompendium endodontyczne połączone z praktycznym wykorzystaniem mikroskopu – szkolenie połączone z ćwiczeniami na modelach i mikroskopie.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/11816/592150
Cena netto 8 500,00 zł Cena brutto 8 500,00 zł
Cena netto za godzinę 326,92 zł Cena brutto za godzinę 326,92
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 26
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-25 Termin zakończenia usługi 2020-09-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-24
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SHT ANNA JASZCZEWSKA-DOMAGAŁA
Osoba do kontaktu Anna Jaszczewska Telefon 502503188
E-mail info@szkolenia-dla-lekarzy.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą leczenia endodontycznego i pracy pod mikroskopem. Uczestnik nabędzie umiejętności z wykorzystywaniem nowych technik leczenia endodontycznego w tym leczenia z wykorzystaniem mikroskopu. W toku uczenia się uczestnik nabędzie kompetencje społeczne pod względem kształtowania własnego rozwoju. Uczestnik szkolenia zwiększy świadomość i poczucie odpowiedzialności w zakresie realizowanych poznanych zabiegów oraz do tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji. Osoby biorące udział w szkoleniach wykonają zabiegi na modelach podczas części praktycznej.


Drukuj do PDF