Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego Szybki Angielski 1.1, Metoda Colina Rose - dla osób początkujących, zajęcia grupowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/18517/592105
Cena netto 3 999,00 zł Cena brutto 3 999,00 zł
Cena netto za godzinę 39,99 zł Cena brutto za godzinę 39,99
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-01 Termin zakończenia usługi 2021-02-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-28
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Językowa Nowoczesny Angielski Ewelina Strawa & Wojciech Strawa S.C.
Osoba do kontaktu Adrianna Chmielewska Telefon 502565680
E-mail poznan@nowoczesnyangielski.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie przez uczestnika podstawowych kompetencji językowych na poziomie A1-B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Kursant pozna podstawowe zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobieżnych kontaktach z obcokrajowcami w Polsce. Na każdych zajęciach zachęcani są do intensywnej komunikacji z trenerem w celu rozwijania umiejętności mówienia, tak aby osiągnąć umiejętność rozumienia nieskomplikowanych wypowiedzi w języku angielskim oraz mógł podjąć pierwsze próby samodzielnej, prostej komunikacji na tematy związane z życiem codziennym. Kurs nastawiony jest na wzmocnienie kompetencji językowych związanych z biznesem. Zdobyte kompetencje pozwolą płynnie posługiwać się językiem angielskim w miejscu pracy. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność poprawnego używania języka angielskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych, dostosowania różnych wariantów wypowiedzi z obowiązującymi normami społecznymi oraz grzecznościowymi. Wszechstronny rozwój osobisty pozwoli przystosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Zdobyte kompetencje społeczne pomogą poznawać obcą kulturę oraz swobodnie i pewnie funkcjonować w obcym społeczeństwie, uczestnik ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności. Na zajęciach stwarzamy realne sytuacje np. rozmowa w sklepie, banku czy na lotnisku, aby przygotować kursantów do prowadzenia podstawowych rozmów. Po ukończeniu kursu, uczestnik będzie mieć uporządkowaną wiedzę na temat poprawnego używania języka angielskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych, dostosowania różnych wariantów wypowiedzi z obowiązującymi normami społecznymi oraz grzecznościowymi.


Drukuj do PDF