Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawo jazdy kat. B


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/7167/591975
Cena netto 2 220,00 zł Cena brutto 2 220,00 zł
Cena netto za godzinę 74,00 zł Cena brutto za godzinę 74,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-25
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Starosta Powiatowy na podstawie ustawy o Kierujących pojazdami
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta Powiatowy
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Doskonalenia Zawodowego STANISŁAW PATEREK
Osoba do kontaktu Sylwia Kolenda Telefon +48668548077
E-mail sylwia.kolenda@odzpaterek.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności prowadzenia samochodu osobowego oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat B.


Drukuj do PDF