Kategorie usług
 
Menu

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA - PRZEWÓZ RZECZY ZĄBKOWICE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/11964/591907
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 19,29 zł Cena brutto za godzinę 19,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-06 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-06
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminach państwowych, uczestnik szkolenia uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego STAROSTĘ/PREZYDENTA.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
uczestnik szkolenia uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego Starostę/Prezydenta.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "DANUTA" Danuta Kardaś
Osoba do kontaktu Aneta Urbanowicz Telefon 517520386
E-mail anetakardas@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem: Edukacyjny - zwiększenie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności. W zakresie celu wyodrębniono trzy podstawowe składowe: WIEDZA- uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu organizacji ruchu, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać pojazdy oraz zasady bezpiecznego użytkowania pojazdów. UMIEJĘTNOŚCI - zdobędzie umiejętności praktyczne w zakresie bezpiecznego poruszania się pojazdem objętymi zakresem szkolenia. KOMPETENCJE- uczestnik szkolenia zdobędzie kompetencje z zakresu wykonywania transportu drogowego potwierdzone wydaniem prawa jazdy z kodem 95
Drukuj do PDF