Kategorie usług
 
Menu

TECHNIKA AUTORSKA CRYSTAL LIPS - WERONIKA KRYSTERA (szkolenie indywidualne)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/43940/591603
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 562,50 zł Cena brutto za godzinę 562,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-10 Termin zakończenia usługi 2020-08-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WERONIKA KRYSTERAKUDLIŃSKA
Osoba do kontaktu Krzysztof Brokowski Telefon 798866085
E-mail lexprojekt.biuro@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA: Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę teoretyczną na temat autorskiej metody modelowania i powiększania ust Weroniki Krystery. Uczestnik dowie się w jakie sposób powinien przygotować stanowisko pracy oraz jak wykonać prawidłowo sterylizacje i dezynfekcje.Uczestnik dowie się na czym polega metoda CRYSTAL LIPS. Dowie się w jaki sposób przygotować klientkę oraz jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Zdobędzie wiedzę na temat znieczuleń oraz anatomii twarzy. Będzie potrafi samodzielnie wykonać zabieg wypełniania ust autorską metodą CRYSTAL LIPS. UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność wykonania zabiegu modelowania i powiększania ust autorską metodą CRYSTAL LIPS. Będzie potrafi samodzielnie ocenić wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Nabędzie umiejętność przygotowania stanowiska pracy oraz będzie potrafił podać znieczulenie przed wykonywanym zabiegiem. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Uczestnik szkolenia nabędzie nowe kompetencje, zwiększy swoją świadomość i poczucie odpowiedzialności w zakresie wykonywania zabiegu oraz za tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji. Zdobędzie świadomość ciągłego dokształcania się zawodowego w zakresie medycyny estetycznej oraz nabędzie umiejętności przekazywania efektów swojej pracy i w przystępny sposób wyjaśni je klientowi. Będzie potrafi samodzielnie wykonywać zabieg modelowania i powiększania ust metodą CRYSTAL LIPS co poszerzy jego kompetencje zawodowe i pozwoli na wprowadzenie nowej usługi w salonie.


Drukuj do PDF