Kategorie usług
 
Menu

Stylista opraw okularowych by Olaf Tabaczyński


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/11324/591500
Cena netto 2 970,00 zł Cena brutto 2 970,00 zł
Cena netto za godzinę 141,43 zł Cena brutto za godzinę 141,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-01 Termin zakończenia usługi 2020-08-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-31
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SIMITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Dorota Łapińska Telefon +48 570968686
E-mail d.lapinska@simitu.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestnika wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie profesjonalnych technik doboru i stylizacji opraw okularowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie systematyki barw i systematyki Pantone, będzie posiadał wiedzę na temat podziału pigmentów według podgrup pigmentacyjnych, będzie znał typologię temperamentów i zasady dobierania opraw w zależności od oceny temperamentu klienta. Będzie posiadał wiedzę na temat roli stylu i cech osobniczych w procesie stylizacji, znał podstawowe zasady antropometrii w doborze opraw okularowych oraz posiada wiedzę z zakresu autorskich technik stylizacji doboru oprawek. Na poziomie umiejętności uczestnik będzie potrafił dobierać oprawy do kształtów i profili twarzy i głowy, będzie potrafi zastosować omówione i scharakteryzowane techniki doboru opraw okularowych oraz będzie potrafi zdefiniować i skorygować najczęściej popełniane błędy w stylizacji okularów. Na poziomie kompetencji społecznych uczestnik będzie potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych, będzie potrafi przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz będzie rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej w celu zbudowania relacji z klientem.
Drukuj do PDF