Kategorie usług
 
Menu

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 oraz TIG 141 z uprawnieniami operatora suwnicy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/8917/591460
Cena netto 3 650,00 zł Cena brutto 3 650,00 zł
Cena netto za godzinę 13,42 zł Cena brutto za godzinę 13,42
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 272
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-09-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-13
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza lub książka spawacza wydane przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa na podstawie normy PN-EN ISO 9606-1; rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak - egzamin kwalifikacyjny spawacza przeprowadzany zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9606-1; zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki
Osoba do kontaktu Joanna Makuch Telefon +48661120263
E-mail joanna.makuch@uo.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników/uczestniczek do wykonywania zadań zawodowych spawacza metodą MAG 135 oraz metodą TIG 141 w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi stali oraz do wykonywania zadań operatora suwnicy poprzez nabycie przez nich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał i rozumiał zagadnienia związane z przygotowaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi stali metodą MAG i TIG 141 oraz obsługą i eksploatacją suwnicy. Uczestnik/uczestniczka zdobędzie umiejętności wykonywania zadań związanych z przygotowywaniem i spawaniem elementów spoinami pachwinowymi stali metodą MAG i TIG 141 oraz obsługą i eksploatacją suwnicy. Będzie potrafił wykonywać ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych, zadania operatora suwnicy, pracować i współpracować w zorganizowanych warunkach pod kierunkiem innych osób, oceniać swoje działania w zakresie spawania metodą MAG oraz TIG 141 i obsługi suwnicy oraz ponosić odpowiedzialność za ich skutki. Po pozytywny zdaniu egzaminów uczestnik/uczestniczka szkolenia zdobędzie kwalifikacje spawacza potwierdzone świadectwami egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz kwalifikacje operatora suwnicy potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym.


Drukuj do PDF