Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy Kat.C,łącznie z Kat.C+E wraz z egzaminem państwowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/14190/591450
Cena netto 4 375,00 zł Cena brutto 4 375,00 zł
Cena netto za godzinę 63,41 zł Cena brutto za godzinę 63,41
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 69
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-12-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-27
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs doa osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym PRAWO JAZDY KAT C
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uczestnik kursu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Urząd Miasta/ Starostę/ Prezydenta Miasta
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
URZĄD MIASTA/ STAROSTA/PREZYDENT MIASTA
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak
Osoba do kontaktu Alina Koch Telefon 603 671 571
E-mail alina.koch@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zdobycie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą. Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. C oraz kat. C+E. Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ciężarówki. Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez m. in. ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie zachowań do okoliczności związanych z ruchem drogowym.


Drukuj do PDF