Kategorie usług
 
Menu

Operator ładowarki jednonaczyniowej III klasy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/8917/591129
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 1 900,00 zł
Cena netto za godzinę 14,18 zł Cena brutto za godzinę 14,18
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 134
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-21 Termin zakończenia usługi 2020-09-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-21
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ze zmianami
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Tak - sprawdzian przeprowadzany przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki
Osoba do kontaktu Joanna Makuch Telefon +48661120263
E-mail pila@uo.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek/uczestników do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (tj. do 20 t masy całkowitej) poprzez przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w szczególności w zakresie budowy, zasad działania oraz podstaw eksploatacji ładowarki jednonaczyniowej. Po ukończeniu szkolenia uczestniczka/uczestnik będzie posiadał WIEDZĘ z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, ogólnej budowy i obsługi układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych, użytkowania i obsługi maszyn roboczych, ogólnej budowy i obsługi ładowarki jednonaczyniowej, technologii robót realizowanych ładowarkami jednonaczyniowymi. Po ukończeniu szkolenia uczestniczka/uczestnik będzie POTRAFIŁ zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługiwać i użytkować ładowarkę jednonaczyniową, wykonywać roboty ziemne za pomocą ładowarki jednonaczyniowej zgodnie z instrukcją i technologią. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: po ukończeniu szkolenia uczestniczka/uczestnik będzie potrafił pracować zarówno samodzielnie, jak i pod kierunkiem innych osób; będzie potrafił przewidywać i oceniać wpływ swoich działań na innych


Drukuj do PDF