Kategorie usług
 
Menu

Obsługa klientów, komunikacja biznesowa i współpraca w nowej rzeczywistości VUCA -koncepcja stylów zachowań DISC D3


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/9332/590871
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 221,43 zł Cena brutto za godzinę 221,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-22 Termin zakończenia usługi 2020-07-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-21
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Spectrum Consulting Anna Dytko
Osoba do kontaktu Justyna Mazurkiewicz Telefon +48 533 251 733
E-mail j.mazurkiewicz@cgrowth.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w nowej nieprzewidywalnej rzeczywistości biznesowej w oparciu o różnice osobowościowe, indywidualne reakcje na stres oraz wypracowanie innowacyjnych metod sprzedaży oraz kontaktu zdalnego z klientami. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu obecnej rzeczywistości biznesowej VUCA, zna koncepcję stylów zachowań DISC oraz koncepcję DISC D3, zna sposoby na lepsze zarządzanie sobą i swoimi zadaniami w czasie Potrafi analizować reakcje poszczególnych stylów na sytuacje stresujące, potrafi wypracować sposoby radzenia sobie w stresujących sytuacjach biznesowych, potrafi stworzyć strategię sprzedaży, potrafi stworzyć indywidualny plan rozwoju, potrafi budować relacje w świecie VUCA Kompetencje społeczne: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie psychologii sprzedaży i obsługi klienta w nowej rzeczywistości, ma świadomość konsekwencji problemów, które wpływają na efektywność wykonywanej pracy


Drukuj do PDF