Kategorie usług
 
Menu

Metody organizacji czasu pracy w kontekście wyznaczania celów i skutecznego zarządzania sobą w czasie dla podniesienia produktywności w przedsiębiorstwie. Forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/26854/590778
Cena netto 3 321,00 zł Cena brutto 3 321,00 zł
Cena netto za godzinę 207,56 zł Cena brutto za godzinę 207,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-07-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-14
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ancora Natalia Wojtalik
Osoba do kontaktu Natalia Wojtalik Telefon +48609538734
E-mail natalia.wojtalik@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy. Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem, wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę, która pozwoli im na zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy, dowiedzą się jak przejąć odpowiedzialność za efektywne zarządzanie sobą w czasie, jak zwiększyć efektywność zarządzania sobą, dowiedzą się czym jest osobista odpowiedzialność za terminowe wykonanie zadania, uzyskają dostęp do wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych. Czas „nie jest z gumy”, a sposób, w jaki z nim pracujemy, odzwierciedla się w naszym samopoczuciu, satysfakcji z pracy i efektywności. Szkolenie skierowane jest do osób w dużym stopniu samodzielnie organizujących własną pracę, odczuwających silną potrzebę zmian w związku z odczuwanymi negatywnymi konsekwencjami życia w „niedoczasie". Celem szczegółowym szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie: • rangowania zadań, określania priorytetów, • nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy, • kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy, • podniesienia kontroli monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach, • skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem, • pracy pod presją czasu, • identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę. Korzyści dla Uczestnika: • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy, • przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie, • wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i zarządzania czasem, • zwiększenie efektywności zarządzania sobą, • osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania, • wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych.


Drukuj do PDF