Kategorie usług
 
Menu

Techniki NLP w biznesie i życiu prywatnym cz. 1.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/30/50640/590777
Cena netto 4 250,00 zł Cena brutto 4 250,00 zł
Cena netto za godzinę 177,08 zł Cena brutto za godzinę 177,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-18 Termin zakończenia usługi 2020-09-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu NITKIEWICZ­-JANKOWSKA ANNA PREMIUM PERSONAL BRANDING
Osoba do kontaktu Anna Nitkiewicz-Jankowska Telefon +48 501 603 333
E-mail kontakt@annanitkiewiczjankowska.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celami biznesowymi szkolenia są: - po szkoleniu uczestnik będzie potrafił zastosować wybrane techniki zarządzania emocjami, co pozwoli na wyeliminowanie niesprzyjającego stresu o min. 50% podczas zebrań, wypowiadanych opinii, rozmów z klientami, - po szkoleniu uczestnik będzie potrafił zastosować wybrane techniki do diagnozy źródeł konfliktu, co wyeliminuje w min. 50% powstające konflikty w zespole, - po szkoleniu uczestnik będzie potrafił zastosować wybrane technik komunikacji, co spowoduje wzrost zrozumienia przekazywanych do zespołu komunikatów o min. 50%, - po szkoleniu uczestnik będzie potrafił zastosować wybrane techniki do zaplanowania każdego działania z rozpisaniem na poszczególne etapy oraz wskazaniem tzw. wąskich gardeł i podaniem sposobów ich wyeliminowania, - po szkoleniu uczestnik będzie potrafił poradzić sobie w min. 50% z przeramowaniem niesprzyjających przekonań własnych oraz osób trzecich (członkowie zespołu, klienci).
Cel edukacyjny
Celami edukacyjnymi szkolenia są: - nauczenie świadomej komunikacji poprzez poznanie własnego schematu działań i radzenia sobie z emocjami, - nauczenie projektowania własnego umysłu, co ma za zadanie przede wszystkim uczyć prawidłowej, sprawczej i etycznej komunikacji co bezpośrednio przekłada się na relacje zarówno sferze biznesowej jak i prywatnej, - uświadomienie w zakresie istniejących zasad, metod i technik zarówno wpływających na postrzeganie rzeczywistości, zrozumienie własnego systemu emocjonalnego, jak i komunikacji a także skutecznego wprowadzania zmian i działań, - nauczenie stosowania poznanych technik w celu opanowania umiejętności zarządzania własnymi emocjami, jak i skutecznego działania.


Drukuj do PDF