Kategorie usług
 
Menu

Holistyczna strategia marki osobistej i/lub marki firmy.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/29/50640/590776
Cena netto 4 250,00 zł Cena brutto 4 250,00 zł
Cena netto za godzinę 177,08 zł Cena brutto za godzinę 177,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-18 Termin zakończenia usługi 2020-09-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-01
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu NITKIEWICZ­-JANKOWSKA ANNA PREMIUM PERSONAL BRANDING
Osoba do kontaktu Anna Nitkiewicz-Jankowska Telefon 501603333
E-mail kontakt@annanitkiewiczjankowska.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celami biznesowymi szkolenia są: - podczas szkolenia uczestnik opracuje i napisze własną misję marki (osobistej i/lub firmy), - podczas szkolenia uczestnik opracuje i napisze własną wizję marki (osobistej i/lub) na najbliższe 20 lat, - po szkoleniu uczestnik będzie potrafił określić w 100% spójność komunikatów marketingowych z własną misją i wizją a także wartościami, - po szkoleniu uczestnik w okresie 30 dni opracuje własną strategię marketingową budowania marki, - po szkoleniu uczestnik wdroży w social mediach w okresie 3 miesięcy strategię marketingową własnej marki, - w okresie 6 miesięcy uczestnik zwiększy liczbę followersów na swoich profilach w mediach społecznościowych o min. 25%.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest poprowadzenie krok po kroku uczestników, przez wszystkie etapy budowania marki. Zwrócenie uwagi na kluczowe kroki pozwolą na zbudowanie strategii marki spójnej we wszystkich etapach i na każdej płaszczyźnie. Pokazanie jak należy zbudować fundamenty marki osobistej pozwoli na diagnozę czynników wpływających na nasze zachowanie oraz tych elementów, które wpływają na odbiór naszej marki. Pokazanie jak należy przeprowadzić audyt wewnętrzny pozwoli na wybór odpowiedniej strategii, taktyki a co najważniejsze sposobów i narzędzi np. marketingowych, które będą stanowiły jedną spójną całość. Każdy z uczestników wyjdzie z zarysem gotowej dla siebie strategii, planu własnej marki osobistej, którą będzie mógł wdrażać już od następnego dnia. Każdy z uczestników warsztatów nabędzie odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencji aby: - wiedzieć jakie elementy potencjału wewnętrznego i zewnętrznego można wykorzystać na swoją korzyść, - jakie narzędzia marketingowe, techniki, najlepiej wdrażać w ramach swoich kompetencji, - jak budować trwałe fundamenty marki obiektu i jak ważna jest rola każdego pracownika w tym zakresie, - jak wspólnie w zespole realizować cele, - jak tworzyć, usprawniać i wdrażać a także podporządkować się istniejącym czynnikom zewnętrznym w realizowaniu własnych celów, - w jaki sposób samodzielnie oceniać własny rozwój i jak podnosić swój profesjonalizm osobisty.


Drukuj do PDF