Kategorie usług
 
Menu

Szybki Angielski - indywidualne konwersacje poziom 1.0


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/29/10768/590424
Cena netto 5 199,00 zł Cena brutto 5 199,00 zł
Cena netto za godzinę 77,60 zł Cena brutto za godzinę 77,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 67
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-06 Termin zakończenia usługi 2020-10-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-29 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-06
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Angelika Giżowska Telefon 517 210 260
E-mail angielski@euroengram.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nauka podstawowych zwrotów i wyrażeń dotyczących życia codziennego oraz fundamentalnych zasad poprawnego formułowania zdań tak, aby uczestnik osiągnął umiejętność rozumienia nieskomplikowanych wypowiedzi w języku angielskim i by mógł podjąć pierwsze próby samodzielnej, prostej komunikacji na tematy związane z najważniejszymi sprawami życia codziennego. Podczas kursu Szybki Angielski - indywidualne konwersacje poziom 1.0 (poziom B1 wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy) uczestnicy poznają podstawowe zwroty i wyrażenia typu liczby, dni tygodnia, kolory, przedmioty codziennego użytku, wyposażenie domu, części ciała, ubrania, nazewnictwo członków rodziny. W czasie trwania kursu, uczestnicy nauczą się odczytywać daty i cyfry, zapytać napotkaną osobę anglojęzyczną, która jest godzina, nazwać kolory i opisywać nimi przedmioty codziennego użytku, opowiadając o wyposażeniu każdego pomieszczenia, a także wymienić większość członków swojej rodziny i nazwać wybrane części ciała i garderoby. Wprowadzamy też słownictwo związane z jedzeniem i zakupami, dzięki czemu kursanci będą w stanie zamówić jedzenie i napoje w restauracji lub kawiarni, opowiedzieć co lubią jeść oraz kupić podstawowe artykuły spożywcze i codziennego użytku w odpowiednich sklepach (piekarnia, sklep spożywczy, sklep odzieżowy itp.) Przerabiając tematy związane ze spędzaniem wolnego czasu, pogodą i wakacjami, uczymy słów i konstrukcji, które umożliwią uczestnikom opisywanie jaka jest pogoda, wymienianie ulubionych form spędzania wolnego czasu (kino, typowe zajęcia sportowe, piknik pod miastem itp.) i opowiadanie o swoich wakacjach. Na zajęciach stwarzamy realne sytuacje, typu rozmowy na poczcie, w banku, na lotnisku i w restauracji które przygotowują naszych kursantów do prowadzenia podstawowych rozmów w wymienionych kontekstach. Wraz z poszerzaniem wiedzy, uczestnicy rozwijają też umiejętność rozumienia osób anglojęzycznych wypowiadających się na tematy z życia codziennego. Dzięki temu kursanci po skończeniu kursu będą potrafili odnaleźć się w środowisku anglojęzycznym, będą w stanie rozpocząć i poprowadzić proste rozmowy, jednocześnie słuchając, rozumiejąc i wyrażając swoje zdanie. Uczestnicy nabywają też wiedzę dotyczącą poprawnego użycia podstawowych czasów (4 czasy) i konstrukcji gramatycznych które będą umieli zastosować m. in do mówienia o sobie, swojej pracy i wykonywanym zawodzie, czynnościach powtarzalnych w ich życiu, rutynowych przyzwyczajeniach, uczuciach, stanach i preferencjach, planach na przyszłość związanych z weekendem i wakacjami, a także opowiadaniem o najważniejszych wydarzeniach i sytuacjach ze swojej przeszłości. Po ukończeniu kursu językowego osoba ucząca się: WIEDZA: posiada podstawowy zasób słownictwa ogólnego i potrafi tworzyć proste i poprawne wypowiedzi językowe związane ze standardowymi tematami życia codziennego. Nabyta wiedza językowa umożliwia rozumienie osób posługujących się na co dzień językiem angielskim w rutynowych i typowych sytuacjach komunikacyjnych. Dzięki temu osoba kończąca kurs jest w stanie podejmować pierwsze próby samodzielnej komunikacji w języku angielskim. UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik korzysta z nabytej wiedzy językowej w celu rozumienia i wypowiadania się na podstawowe tematy w języku angielskim. Uczestnik opanował umiejętność nazywania, wymieniania, opisywania typowych przedmiotów i wydarzeń z życia codziennego. Po skończeniu kursu będzie potrafił odpowiedzieć, zapytać i wyrazić swoje zdanie w codziennych sytuacjach komunikacyjnych co umożliwi mu prowadzenie prostej rozmowy w języku angielskim. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: wszystkie tematy przerabianie w trakcie kursu umożliwiają uczestnikom odnaleźć się w typowych sytuacjach życia codziennego i pomagają wejść w interakcje z osobą anglojęzyczną. Dzięki nabytej wiedzy i opanowanym umiejętnościom, osoby kończące kurs będą umiały rozpoczynać rozmowę, udzielać i uzyskiwać informacje od osób posługujących się językiem angielskim co sprawi, że przełamią strach przed rozmową i poczują się pewniej w kontaktach międzyludzkich.


Drukuj do PDF