Kategorie usług
 
Menu

Efektywność małego zespołu pracowniczego z elementami prawa pracy w oparciu o metodykę Business Play® z zastosowaniem technologii VR.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/29/12833/590370
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-22 Termin zakończenia usługi 2020-08-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-21
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Wsparcia Biznesu INCOM Piotr Jasiek
Osoba do kontaktu Piotr Jasiek Telefon +48 694-265-200
E-mail biuro@cwb-incom.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji przedsiębiorców i/lub osób zarządzających w zakresie efektywnego budowania i zarządzania małym zespołem pracowniczym. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie: - znał metodologię zarządzania poprzez cele i potrafił wykorzystać ja w praktyce; - potrafił wyznaczać cele zespołowi pracowniczemu; - znał czynniki motywacji pracowniczej; - potrafił rozpoznać czynniki motywujące i demotywujące danego pracownika, a przez to odpowiednio motywować do działania; - znał style kierowania zespołem i potrafił je wykorzystać w efektywnym zarządzaniu; - rozumiał znaczenie konstruktywnej informacji zwrotnej; - potrafił udzielać konstruktywną informację zwrotną z uwzględnieniem kierunku motywacji pracownika; - znał formalnoprawne aspekty zatrudniania pracowników; - znał aktualne zmiany w przepisach prawa pracy; - potrafił skutecznie komunikować się z zespołem; - potrafił samodzielnie zarządzać zdobytymi umiejętnościami i wiedzą z zakresu zarządzania zespołem pracowniczym.


Drukuj do PDF