Kategorie usług
 
Menu

Sztuka podejmowania decyzji - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/29/8397/590262
Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł
Cena netto za godzinę 78,57 zł Cena brutto za godzinę 96,64
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-18 Termin zakończenia usługi 2020-08-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-29 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-11
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi mechanizmami podejmowania decyzji, Po szkoleniu Uczestnik:rozwinie umiejętności analizy sytuacji decyzyjne zostanie zapoznany z indywidualnym stylem podejmowania decyzji, będzie znał techniki podejmowania decyzji, będzie potrafił korzystać w praktyce z narzędzi wspierających podejmowanie decyzji, nabędzie świadomość błędów i blokad pojawiających się w procesie podejmowania decyzji, nabędzie umiejętność praktycznego korzystania z narzędzi optymalizujących proces decyzyjny, będzie potrafił podejmować decyzje z wykorzystaniem konkretnych technik i narzędzi, będzie znał własny styl podejmowania decyzji, będzie potrafił korzystać z narzędzi wspierających podejmowanie decyzji indywidualnych i zespołowych, będzie wiedział, w jaki sposób wypracować strategie twórczego rozwiązywania problemów, będzie potrafił unikać pułapek decyzyjnych, będzie potrafił podejmować decyzje w sytuacji niepewności i braku informacji, nabędzie świadomość własnych przeszkód w efektywnym odnajdywaniu rozwiązań, będzie potrafi zminimalizować skutki dysonansu poddecyzyjnego. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki posiadanym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność


Drukuj do PDF