Kategorie usług
 
Menu

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM A1 + ZAKOŃCZONY EGZAMINEM Europejskim Systemie Opisu Kształcenia (CEFR) 101 GODZIN


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/27/52461/590053
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 23,76 zł Cena brutto za godzinę 23,76
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 101
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-14 Termin zakończenia usługi 2021-06-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Egzamin zewnętrzny oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje językowe
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Studio Nauk Galileo Norbert Piechowiak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Akademia Certyfikująca / Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Studio Nauk Galileo Norbert Piechowiak
Osoba do kontaktu Norbert Piechowiak Telefon +48531555035
E-mail biuro@sngalileo.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest nabycie przez uczestnika kwalifikacji lub uzupełnienie posiadanej wiedzy w zakresie komunikacji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim na poziomie A1+, w różnorodnych sytuacjach obejmujących życie społeczne i zawodowe zgodnym z międzynarodowym systemem. Po zakończonym szkoleniu uczestnik potrafi samodzielnie prowadzić konwersację na poziomie podstawowym, napisać krótką informację tekstową w języku angielskim potrzebną w wykonywanym zawodzie. Na poziomie A1+ uczestnik: - SŁUCHANIE Potrafi zrozumieć znane mu słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jego osoby, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna. CZYTANIE: Rozumie znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach. - POROZUMIEWANIE SIĘ Potrafi brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej. Potrafi formułować proste pytania dotyczące najlepiej mu znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania. - SAMODZIELNE WYPOWIADANIE SIĘ Potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszka oraz ludzi, których zna. - PISANIE Potrafi napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.


Drukuj do PDF