Kategorie usług
 
Menu

Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń. Zarządzanie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - usługa zdalna.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/26/43841/589975
Cena netto 5 200,00 zł Cena brutto 5 200,00 zł
Cena netto za godzinę 157,58 zł Cena brutto za godzinę 157,58
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 33
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-02 Termin zakończenia usługi 2020-09-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-26
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Spatium Development Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Ewa Wąsowicz Telefon 733250350
E-mail szkolenia@spatiumdg.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jak nabycie wiedzy o ustawie dystrybucyjnej w zakresie analizy potrzeb klienta, rozpatrywania reklamacji, a także w zakresie identyfikowania, zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów. Uczestnik szkolenia będzie: wiedział jak posługiwać się analizą potrzeb klienta, będzie znał wymogi ustawy dystrybucyjnej w zakresie analizy potrzeb klienta, znał nowe wymogi ustawy dystrybucyjnej w zakresie rozpatrywania reklamacji, znał nowe wymogi ustawy dystrybucyjnej w zakresie identyfikowania, zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów, wiedział jak wygląda proces obiegu dokumentów, wiedział jak wygląda pierwszy kontakt z klientem w przypadku roszczenia, znał zmiany w postawach i zachowaniach agentów ubezpieczeniowych pozwalające na zwiększenie efektywności realizowanych kontaktów z obecnymi i potencjalnymi klientami, znał procesy psychologiczne leżące u podstaw podejmowania decyzji zakupowych, wiedział jak profesjonalnie przygotować grunt pod rozmowę z klientem na tematy związane z ubezpieczeniami. Uczestnik będzie umiał: wykonywać analizę potrzeb klienta, zadawać sprecyzowane pytania, argumentować konieczność zawarcia umowy ubezpieczeniowej, pozyskać nowych oraz utrzymać obecnych klientów, dobrać produkt do klienta, prawidłowo rozpatrywać reklamację, łagodzić stres i okazać empatię w sytuacji konfliktowej, prawidłowo identyfikować, zapobiegać i zarządzać konfliktami interesów. Nabędzie kompetencje społeczne z zakresu: profesjonalnego postępowania w kontaktach interpersonalnych; budowania odpowiedniej relacji z klientem; odpowiedzialnego, rzetelnego i efektywnego postępowania na ubezpieczeniowym rynku pracy; wzbudzania poczucia bezpieczeństwa oraz uczciwych i przejrzystych relacji.


Drukuj do PDF