Kategorie usług
 
Menu

Administracja Oracle 11g XE wprowadzenie - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/26/8397/589912
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 28
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-27 Termin zakończenia usługi 2020-07-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-21
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do administrowania serwerem bazy danych Oracle, jak również związanych z wykonywaniem kopii zapasowych bazy danych i jej odtwarzaniem po awarii. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik nabędzie wiedzę jak uruchamiać i zamykać instancje bazy danych, będzie wiedział jakie są uprawnienia i role w bazie danych, będzie potrafił tworzyć strategie, kopie zapasowe i odtwarzać po awarii, osiągnie umiejętność tworzenia i odzyskiwanie danych z logicznej kopii bezpieczeństwa, posiądzie umiejętności potrzebne do wykonywania kopii zapasowych bazy danych serwera. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki nabytym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność
Drukuj do PDF