Kategorie usług
 
Menu

Angielski w pracy/poziom B2/ lekcje indywidualne / wtorek i czwartek 10.00/ Kierunek Kariera Zawodowa


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/26/16109/589888
Cena netto 4 635,00 zł Cena brutto 4 635,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 103
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-02 Termin zakończenia usługi 2021-02-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-27
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny kursy: język angielski ogólny poziom A1, A2, B1, B2, C1, C2, język niemiecki poziom A1, A2, B1, B2, C1, C2, język angielski prawniczy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Poliglota Szkoła Języków Zygmunt Łenyk
Osoba do kontaktu Agnieszka Fyda Telefon 508 178 357
E-mail poliglota@poliglota.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego używanego w środowisku pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść i ugruntować swój poziom zaawansowania języka angielskiego używanego w pracy. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu z języka angielskiego w środowisku pracy TGLS Work Communication English Language Certificate. Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.  Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań. 


Drukuj do PDF